Nyheter

Kulturrådet støtter Parken kulturhus

Skrevet den .

 PRESSEMELDING: Parken kulturhus med «Korona-kunst»

Ålesund kommune v/Parken kulturhus mottar 250 000 i støtte fra Kulturrådets ekstraordinære utlysning i forbindelse med korona-krisen.

Prosjektet, med tittelen «Visir – Beskyttet tilstedeværelse», vil sette sammen tre kunstnere, som hver på sin måte vil kommentere samfunnets krav om sosial avstand når pandemien skal bekjempes.

Kulturlivet, som i stor grad handler om å samle folk, ble ekstra hardt rammet når samfunnet ble stengt ned. På nettet oppsto spontant en rekke digitale tilbud. Strømmekonserter uten publikum har av mange blitt kommentert som kunstige og rare, når artistene ikke har fått noen respons fra et tilstedeværende publikum. På den måten har alt den digitale kulturen indirekte, bevisst eller ikke bevisst, demonstrert et fravær – Fravær av tilstedeværelse, forsamling og kontakt.

Visir skal være et «anti-digitalt» prosjekt, som man må oppsøke for å oppleve. På samme tid ønsker kulturhuset å benytte anledningen til å utforske sitt forhold til byparken, og se på den store glassfasaden mot parken som et skjold, et visir, eller et innglasset scenerom, og byparken som vårt nye amfi. Prosjektet vil prøve å vise og undersøke hvordan kulturhuset og byparken beriker hverandre. Prosjektet åpner opp for at byparken er noe annet enn bare en kulisse man ser ut på fra kulturhuset, og visa versa, men også en arena for liv og natur, kunst og kultur. Vi har derfor satt sammen tre prosjekter som foregår innendørs, utendørs og i grenselandet mellom inne og ute. 

De tre kunstnere som er invitert inn i prosjektet er

INNE
Solveig Styve Holte vil lage en koreografi som vil vises inne i kulturhusets foajé, og vil være synlig for de som går forbi i byparken, men det vil også være mulig å passere innendørs, gjennom kulturhuset.

MELLOM
Ved hjelp av helt spesielle høyttalere festet til kulturhusets glassfasade skal Eirik Havnes få kulturhuset til å synge. Han vil minne publikum som går forbi i parken på at kulturhuset fortsatt lever, at musikken fortsatt finnes der inne, og gi en forventning at det skal skje noe nytt, og at også vil være en tid etter korona. 

UTE
Christoffer Svendsen vil arbeide med hengende- og bakke-monterte installasjoner i byparken og i kulturhusets trapperom og gangsoner. Her er det mulig å åpne opp for gjennomgangstrafikk for publikum som ferdes mellom bysentrum og turområdene knyttet til byparken og byfjellet. Installasjonene inne i kulturhuset reflekterer over fraværet av publikum og den kollektive opplevelsen som en slik institusjon er bygget for, og vil lages av objekter som er blitt uvirksomme, unyttige og banale i forbindelse med nedstengingen. 

Prosjektperioden er juli-august 2020. Prosjektleder er produsent på Parken kulturhus, Solveig Fagermo.
 
Fra utlysningen fra Kulturrådet:

Formålet er å bygge opp under og stimulere til kreativitet og eksperimentering i møte med de begrensingene som legges i forbindelse med koronaviruset. Utlysningen skal både bidra til kunst- og kulturopplevelser for varierte målgrupper, legge til rette for at det reflekteres rundt den situasjonen koronautbruddet har gitt, samt stimulere til utvikling av arbeidsmåter, formidlingsplattformer og ulike former for publikumsdeltakelse.